• Wielewaal

 • Nieuwbouw-

 • Bachplein

 • Virieussingel

 • Bomela

 • Nieuwbouw-

 • Moskee+speeltuin

 • KW-weg

 • Zwembad+sporthal

 • Bachplein

 • Start
 • Nieuws
 • Wijkbijeenkomst over 'GEBIEDSPLAN' voor de Vergt!

Wijkbijeenkomst over 'GEBIEDSPLAN' voor de Vergt!

Wijkbijeenkomst over gebiedsgericht werken en „ons” gebiedsplan

Op maandagavond 25 september a.s. organiseert wijkplatform De Vergt een bijeenkomst. De avond is bedoeld voor alle bewoners van de wijk. Doel is het bespreken van een gebiedsplan voor onze wijk. U heeft hierover een brief van de gemeente en van het Wijkplatform in de bus gekregen.  Aanvang van de avond 19.30uur, locatie Brede School de Waluwe, ingang naast slagerij de Vries. 

De gemeente schrijft over gebiedsplannen onder andere:  U bent inwoner van wijk De Vergt in Zaltbommel. Samen met het wijkplatform De Vergt en andere partners werkt de gemeente aan de leefbaarheid en sociale samenhang in De Vergt. Dat doen we onder de naam gebiedsgericht werken waarbij het wijkplatform is gevraagd om een gebiedsplan te schrijven. Dat kunnen zij niet zonder inbreng van u. In deze brief vertel ik u over het gebiedsplan en de wijkavond die uw platform organiseert. Tijdens de informatiebijeenkomst  legt de gemeente legt uit wat gebiedsgericht werken is, dat wij graag voor elke wijk of dorp een gebiedsplan zien en welke rol u daarbij kunt spelen. Uw bijdrage heeft echt invloed op het plan. Het wijkplatform gaat met u in gesprek over de verschillende thema’s die bij zo’n gebiedsplan horen. Thema’s als veiligheid, verkeer en de openbare ruimte liggen voor de hand. Maar het gaat ook om thema’s als duurzaamheid, burenhulp, eenzaamheid en andere sociale aspecten in De Vergt.

Gebiedsgericht werken. Misschien heb je het wel naar je zin in je wijk, maar moeten we meer aandacht besteden aan de leefbaarheid van de woonomgeving? En hoe staat het met de sociale samenhang? Kan dat niet beter? Hoe wil je dat De Vergt er over pakweg 5 jaar uitziet? Wat heeft De Vergt nodig om er te willen en kunnen blijven wonen? Welke voorzieningen zijn belangrijk? Als participerende burger hebben we nu een andere rol dan vroeger, namelijk een burger die meer zelfredzaam en actief is, en bereid is voor een ander en voor zijn omgeving te zorgen. Deze landelijke ontwikkeling is al een paar jaar geleden ingezet. Het biedt kansen om meer invloed te hebben en van betekenis te kunnen zijn voor je eigen leefomgeving. Gemeente Zaltbommel werkt -gebiedsgericht- samen met het wijkplatform om (basis)behoeften en wensen in kaart te brengen, te realiseren en te (kunnen) financieren. Het gebiedsplan is een meerjarenplan over de toekomst van uw wijk. Waar wilt u als inwoners van De Vergt heen en waarom? Zet De Vergt in op duurzaamheid of vindt u dat ontmoeting en contact centraal moeten staan. Het gaat om zaken waarbij u anderen zoals politie, gemeente en woningstichting nodig heeft. Maar het gaat zeker ook om zaken waar u als inwoners zelf iets kunt doen. Wat de richting ook is, het is goed om als inwoners gestructureerd na te denken over de toekomst van De Vergt. De gemeente vroeg aan het wijkplatform het voortouw te nemen in het schrijven van een gebiedsplan. Zij voert de regie en verzamelen andere inwoners om zich heen. Een goed gebiedsplan wordt immers gedragen door de wijk en is gemaakt door wijkbewoners zelf.

Wat is een gebiedsplan. Een gebiedsplan bestaat uit een heleboel ideeën die leven in de wijk en waar draagvlak voor is. Ideeën zijn al eerder opgehaald tijdens de wijkschouwen in het voor- en najaar. En je kunt deze avond nog meer goeie ideeën inbrengen! Door ze te bundelen in een vijf-jaren-plan ontstaat samenhang en hebben jij en het wijkplatform echt iets in handen. Immers, je laat zien wat De Vergt wil, voor de korte en langere termijn, om samen aan te werken. Over de weg naar een gebiedsplan en over de verschillende thema’s die in het plan kunnen staan hoor je tijdens de informatiebijeenkomst. Wat is leefbaarheid en sociale samenhang? Leefbaarheid wordt vaak samengevat met schoon, heel en veilig. Leefbaarheid is echter niet alleen de woonomgeving. Het heeft eveneens betrekking op de wereld ‘achter de voordeur’: het welzijn van burgers en de kwaliteit van leven. Sociale samenhang heeft te maken met bekendheid en vertrouwen tussen bewoners en de ander in zijn waarde laten: de mate waarin de mensen zich met elkaar verbonden voelen, dezelfde opvattingen en normen delen (bijvoorbeeld de ongeschreven norm dat je elkaars spelende kinderen in de gaten houdt).

Wat gaan we doen? • Om een gebiedsplan te kunnen opstellen zullen we je vragen welke onderwerpen voor jou van belang zijn om onze wijk een beetje mooier of fijner te maken. Een aantal ideeën zijn er al. En we dagen je uit met ideeën te komen die jij en je medebewoners zelf kunnen realiseren. Uiteraard kun je daarbij op ondersteuning rekenen! Waarom jij? Omdat je kennis van de wijk hebt en als geen ander weet wat er speelt. • Als we verschillende suggesties hebben genoteerd gaan we gezamenlijk bepalen wat het meest belangrijk is. • Tot slot de hamvraag: ga je de uitdaging aan? Doe je mee? Wil jij gezamenlijk met andere bewoners aan de slag om de ideeën te realiseren? Ben je initiatiefnemer of help je in de uitvoering?

Het wiel uit vinden? Natuurlijk niet. Een aantal projecten loopt al en landelijk zijn er genoeg voorbeelden van leuke en nuttige projecten om leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren die ook bij ons zijn toe te passen. Maar het moet wel bij jouw beeld passen. Onder de paraplu van het wijkplatform gaan we het samen uitvoeren. Informatie Er zijn zaken waar de overheid of andere organisaties verantwoordelijk voor zijn. Maar ook gaat het deze avond ook om wat jij als bewoner zelf aan de leefbaarheid kan doen. We kunnen ons voorstellen dat je ook vragen hebt aan de gemeente of aan het wijkplatform. Om je de gelegenheid te geven je verhaal te doen, zijn wij vooraf, tijdens en na afloop aanwezig om je te woord te staan.

Aanmelden Je aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij willen graag je mening en ideeën horen. Het gaat immers om je eigen leefomgeving! Laat deze kans om mee te praten niet voorbij gaan. Om logistieke redenen verzoeken wij je om je aan te melden per email of per telefoon. Mocht je je niet aangemeld hebben en toch willen komen, je bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met: Secretariaat wijkplatform De Vergt Jan Dirx E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T 06 53 93 29 83 

Afdrukken     E-mail

Wildplassers actief in de Vergt!

Het wonen in De Vergt wordt steeds beter en daar wordt hard aan gewerkt. Wij als Wijkplatform willen niets liever dan dat de wijk aangenaam is om in te wonen of om te bezoeken.

Tot onze verbazing kwamen er tijdens de wijkschouw van april jl. diverse opmerkingen over wildplassen. Mannen die in brandgangen, tegen woonhuizen of bomen bij de sporthal staan te plassen. We vinden het een opmerkelijke zaak, dat er behalve overlast van hondenpoep, zwerfvuil en geluid, nu ook klachten zijn over wildplassen! Weet u dat het wettelijk verboden is om binnen de bebouwde kom uw behoefte te doen? Er staat een boete van €140,- op. Dat is niet voor niets.

Echt, het is zeer hinderlijk en ook schadelijk als u dit doet! Het stinkt, brengt schade toe aan huis, schutting, boom en beplanting. En al zou u het niet erg vinden om gezien te worden terwijl u uw behoefte doet, de meeste mensen vinden het heel erg vervelend om u op zo’n moment aan te treffen. Dus: ga alstublieft gewoon naar huis of zoek een openbare gelegenheid waar u naar het toilet kan.

Afdrukken     E-mail

Bommels debat ‘kansen krijgen kansen pakken’.

Uitnodiging debat 18 mei 

Vereniging Al Amal uit Zaltbommel organiseert samen met het Anker, Sint Maarten, raad van kerken en Kompas op 18 mei een Bommels debat ‘kansen krijgen kansen pakken’.

Het doel van het debat is het vergroten van wederzijds begrip en respect tussen de verschillende inwoners van de gemeente Zaltbommel. Met het bespreekbaar maken van de problemen is dit debat een aanzet voor een open dialoog tussen de inwoners van onze gemeente. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen in onze gemeente.

Het programma op 18 mei 2017 begint om 19.30 uur met de inloop, het debat start om 19.45 uur en wordt geleid door Johan Cahuzak en eindigt om 22.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid voor informeel samenzijn.

Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? U bent van harte welkom! Het debat wordt gehouden in de Brede school De Waluwe, ingang Fiep Westendorpplein Zaltbommel.

Afdrukken     E-mail