• KW-weg

  • Bomela

  • Moskee+speeltuin

  • Nieuwbouw-

  • Bachplein

  • Zwembad+sporthal

  • Virieussingel

  • Wielewaal

  • Nieuwbouw-

  • Bachplein

12 MEI Opening Waterplein en Beweegtuin

12 mei is het zover: de feestelijke opening van het WATERPLEIN en de  BEWEEGTUIN!
Nu het Waterplein en de Beweegtuin klaar zijn en de beplanting gerealiseerd is, gaan we het officieel in gebruik nemen.
Woonlinie, B&W, de gedeputeerde van de provincie, mevrouw Meijers, de projectgroep beweegtuin en het Wijkplatform zijn erbij aanwezig en nodigen u, inwoners van de Vergt, van harte uit.

Programma:
15.30 Ontvangst aan het Leoninusplantsoen.
16.00 Starten we met het programma.
16.15 Welkom aan nieuwe bewoners van de huizen die net klaar zijn.
16.45 In gebruik nemen van Waterplein en Watertap.
17.15 Bewegen in de tuin.
17.30 Napraten met een drankje en lekkers en om 19.00 eindigt het feest.

 

Afdrukken     E-mail