• Virieussingel

  • KW-weg

  • Nieuwbouw-

  • Nieuwbouw-

  • Zwembad+sporthal

  • Moskee+speeltuin

  • Bachplein

  • Bachplein

  • Wielewaal

  • Bomela

Wildplassers actief in de Vergt!

Het wonen in De Vergt wordt steeds beter en daar wordt hard aan gewerkt. Wij als Wijkplatform willen niets liever dan dat de wijk aangenaam is om in te wonen of om te bezoeken.

Tot onze verbazing kwamen er tijdens de wijkschouw van april jl. diverse opmerkingen over wildplassen. Mannen die in brandgangen, tegen woonhuizen of bomen bij de sporthal staan te plassen. We vinden het een opmerkelijke zaak, dat er behalve overlast van hondenpoep, zwerfvuil en geluid, nu ook klachten zijn over wildplassen! Weet u dat het wettelijk verboden is om binnen de bebouwde kom uw behoefte te doen? Er staat een boete van €140,- op. Dat is niet voor niets.

Echt, het is zeer hinderlijk en ook schadelijk als u dit doet! Het stinkt, brengt schade toe aan huis, schutting, boom en beplanting. En al zou u het niet erg vinden om gezien te worden terwijl u uw behoefte doet, de meeste mensen vinden het heel erg vervelend om u op zo’n moment aan te treffen. Dus: ga alstublieft gewoon naar huis of zoek een openbare gelegenheid waar u naar het toilet kan.

Afdrukken     E-mail