• Wielewaal

 • Moskee+speeltuin

 • KW-weg

 • Nieuwbouw-

 • Nieuwbouw-

 • Bomela

 • Bachplein

 • Bachplein

 • Zwembad+sporthal

 • Virieussingel

Wijkplatform in de toekomst

 In samenspraak met de gemeente is het huidige bestuur actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. De hoop is dat het huidige bestuur medio maart 2020 haar taken kan overdragen aan een nieuw bestuur. In een hele andere vorm? Ook daarvoor is ruimte binnen het nieuw te vormen platform. Vanuit de gemeente is er dus ondersteuning en zijn er financiële middelen beschikbaar om projecten te realiseren. Het wijkplatform wordt geraadpleegd bij het opzetten van nieuwe projecten en kan zelf het initiatief nemen voor een project. Ook de komende jaren is er geld vanuit diverse potjes om de Vergt nog beter te maken! 

Dit hebben we de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd in onze wijk.

 • Jaarlijks een wijkschouw waarbij we met veel betrokkenen bij de wijk, door de wijk gaan en de bewoners gelegenheid hebben met ons in gesprek te gaan.Daar kwamen zaken naar voren die de betreffende instanties (Woonlinie, gemeente, wijkagent, Wijkplatform) oppakten.
 • Er is een Gebiedsplan door ons gemaakt op basis van infromatie van de beowiners van de Vergt.
 • De Beweegtuin. 
 • Financiële ondersteuning van onder andere het Sint Maartenfeest en de intocht van Sinterklaas.
 • Sponsoring van de buurt BBQ. 
 • Speeltoestellen voor diverse speeltuinen. 
 • Een bijdrage aan een AED.Sponsoring van Juliana’s Hofje. 
 • Het opknappen van het groen op verschillende plaatsen en een sportveldje. 
 • De kroonringen hielden de straten schoner. 
 • Het Manetplein werd opnieuw bestraat. 
 • Buurtpreventiebordjes hangen op een paar plekken. 
 • Er zijn 2 Victor -Veiligpoppen  geplaatst. 
 • Bijdrage aan verbetering van de speelplaats van  Brede School de Waluwe.
 • We zijn nu bezig met het speeltuintje annex groen in de Savornin Lohmanstraat.

Afdrukken     E-mail