Wijkplatform in de toekomst

Geschreven door Bestuur.

 In samenspraak met de gemeente is het huidige bestuur actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. De hoop is dat het huidige bestuur medio maart 2020 haar taken kan overdragen aan een nieuw bestuur. In een hele andere vorm? Ook daarvoor is ruimte binnen het nieuw te vormen platform. Vanuit de gemeente is er dus ondersteuning en zijn er financiële middelen beschikbaar om projecten te realiseren. Het wijkplatform wordt geraadpleegd bij het opzetten van nieuwe projecten en kan zelf het initiatief nemen voor een project. Ook de komende jaren is er geld vanuit diverse potjes om de Vergt nog beter te maken! 

Dit hebben we de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd in onze wijk.

Afdrukken