• Bomela

  • KW-weg

  • Nieuwbouw-

  • Bachplein

  • Nieuwbouw-

  • Virieussingel

  • Zwembad+sporthal

  • Bachplein

  • Wielewaal

  • Moskee+speeltuin

Wildplassers actief in de Vergt!

Het wonen in De Vergt wordt steeds beter en daar wordt hard aan gewerkt. Wij als Wijkplatform willen niets liever dan dat de wijk aangenaam is om in te wonen of om te bezoeken.

Tot onze verbazing kwamen er tijdens de wijkschouw van april jl. diverse opmerkingen over wildplassen. Mannen die in brandgangen, tegen woonhuizen of bomen bij de sporthal staan te plassen. We vinden het een opmerkelijke zaak, dat er behalve overlast van hondenpoep, zwerfvuil en geluid, nu ook klachten zijn over wildplassen! Weet u dat het wettelijk verboden is om binnen de bebouwde kom uw behoefte te doen? Er staat een boete van €140,- op. Dat is niet voor niets.

Echt, het is zeer hinderlijk en ook schadelijk als u dit doet! Het stinkt, brengt schade toe aan huis, schutting, boom en beplanting. En al zou u het niet erg vinden om gezien te worden terwijl u uw behoefte doet, de meeste mensen vinden het heel erg vervelend om u op zo’n moment aan te treffen. Dus: ga alstublieft gewoon naar huis of zoek een openbare gelegenheid waar u naar het toilet kan.

Afdrukken     E-mail

Bommels debat ‘kansen krijgen kansen pakken’.

Uitnodiging debat 18 mei 

Vereniging Al Amal uit Zaltbommel organiseert samen met het Anker, Sint Maarten, raad van kerken en Kompas op 18 mei een Bommels debat ‘kansen krijgen kansen pakken’.

Het doel van het debat is het vergroten van wederzijds begrip en respect tussen de verschillende inwoners van de gemeente Zaltbommel. Met het bespreekbaar maken van de problemen is dit debat een aanzet voor een open dialoog tussen de inwoners van onze gemeente. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen in onze gemeente.

Het programma op 18 mei 2017 begint om 19.30 uur met de inloop, het debat start om 19.45 uur en wordt geleid door Johan Cahuzak en eindigt om 22.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid voor informeel samenzijn.

Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? U bent van harte welkom! Het debat wordt gehouden in de Brede school De Waluwe, ingang Fiep Westendorpplein Zaltbommel.

Afdrukken     E-mail

12 MEI Opening Waterplein en Beweegtuin

12 mei is het zover: de feestelijke opening van het WATERPLEIN en de  BEWEEGTUIN!
Nu het Waterplein en de Beweegtuin klaar zijn en de beplanting gerealiseerd is, gaan we het officieel in gebruik nemen.
Woonlinie, B&W, de gedeputeerde van de provincie, mevrouw Meijers, de projectgroep beweegtuin en het Wijkplatform zijn erbij aanwezig en nodigen u, inwoners van de Vergt, van harte uit.

Programma:
15.30 Ontvangst aan het Leoninusplantsoen.
16.00 Starten we met het programma.
16.15 Welkom aan nieuwe bewoners van de huizen die net klaar zijn.
16.45 In gebruik nemen van Waterplein en Watertap.
17.15 Bewegen in de tuin.
17.30 Napraten met een drankje en lekkers en om 19.00 eindigt het feest.

 

Afdrukken     E-mail