• Wielewaal

 • Bomela

 • Bachplein

 • Nieuwbouw-

 • KW-weg

 • Nieuwbouw-

 • Virieussingel

 • Bachplein

 • Moskee+speeltuin

 • Zwembad+sporthal

Over Ons

De stichting wijkplatform De Vergt heeft als doel:

 • het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk De Vergt
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op te treden als wijkvertegenwoordiging voor de inwoners van de wijk De Vergt en te bevorderen dat tussen de gemeente en haar inwoners een overleg- en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de stichting zo optimaal mogelijk wordt nagestreefd.

Meer in het bijzonder zal de stichting trachten haar doel te bereiken door:

 • Het gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving;
 • Het functioneren als klankbord voor gemeente en andere maatschappelijke partners;
 • De samenwerking in de wijk organiseren en hierover gezamenlijke afspraken maken;
 • Inwoners te motiveren en te enthousiasmeren zich in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving;
 • De - zij op termijn - ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen.

 

Afdrukken     E-mail

Ciel Annegarn

Voorzitter van het wijkplatform

Ik ben bij het wijkplatform gekomen omdat het mij goed leek dat we als wijkbewoners de mogelijkheid kregen om mee te praten over de wijk. Hoe houden we het hier goed met elkaar, welke zaken zouden verbeterd kunnen worden.

Mijn achtergrond: geboren en opgegroeid in Den Haag, sinds 1989 woonachtig in Zaltbommel. Ik begeleid mensen bij levensvragen en vragen rond het functioneren op het werk. Ook verzorg ik trainingen en workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap en systemisch werk (ook wel ‘opstellingen’ genoemd). Ik ben o.a. opgeleid als lerares kinderverzorging, opvoeding & handenarbeid, deed MO-A Orthopedagogiek, opleidingen bij het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologe), Opleiding Familieopstellingen en de MBTI. Sinds 2006 werk ik als zelfstandig ondernemer.

Afdrukken     E-mail

Sascha van Oostrom

Bestuurslid

svanoostrom

Mijn naam is: Sascha van Oostrom
21-02 1938 in Amsterdam geboren.
Gymnasium in Oosterhout.
Universiteit van Amsterdam : Oudgermanistiek met eerstegraads lesbevoegdheid Duits.
 4 jaar universitair assistent en 29 jaar leraar Duits in Utrecht.
Getrouwd met C.Geleijns, 2 zoons en 2 kleinkinderen.
Al sinds mijn 18e als vrijwilliger werkzaam als bestuurslid van vele verenigingen.

Afdrukken     E-mail

Jan Dirx

Bestuurslid

jdirx

Mijn naam is Jan Dirx, ik ben sinds kerst 2000 bewoner van de Vergt. Ik vind dat je bewoner verantwoordelijk bent voor je directe leefomgeving. Dit motiveert me om me in te zetten voor de leefbaarheid binnen de Vergt in het Wijkplatform De Vergt.
Naast het wijkplatform ben ik betrokken als speler/scheidsrechter en spelregeldocent bij de Nederlandse Basketbalbond.
Als professional heb 20 jaar gewerkt als docent exacte vakken voornamelijk binnen het hoger agrarisch onderwijs.

Afdrukken     E-mail

Esther Jansen

wijkcoördinator wijk De Vergt


ejansen

De gemeente Zaltbommel wil graag dorps- en wijkgericht werken. Daarom werken we met dorps- en wijkcoördinatoren. De wijkcoördinator is de schakel tussen u als inwoner, de gemeentelijke organisatie en het wijkplatform. Hiermee willen we bereiken dat de sociale betrokkenheid in de wijk groter wordt en dat inwoners actief bezig zijn om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. Ervaart u bijvoorbeeld een knelpunt in uw woonomgeving? Of heeft u een geweldig idee? Neem dan contact op met de wijkcoördinator of met het wijkplatform. 

Esther Jansen is wijkcoördinator van de Vergt. Ze stelt zich graag aan u voor!
Ik ben Esther Jansen, 38 jaar, woonachtig in Zaltbommel en werk al enige tijd bij de gemeente Zaltbommel.  Intussen weet ik de wegen binnen de gemeentelijke organisatie goed te bewandelen. Sinds november 2013 ben ik 1 van de dorps- en wijkcoördinatoren van onze gemeente en heb o.a. de wijk De Vergt onder mijn hoede gekregen. Ik denk dat ik door de combinatie van zowel mijn leef- als werkervaringen een goede brug kan vormen tussen u als inwoner en de gemeentelijke organisatie.  


Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk? Of kan ik op een andere manier iets voor u betekenen? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen! Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag op het gemeentekantoor via het algemene telefoonnummer  14 0418.
 


 

Afdrukken     E-mail