• Nieuwbouw-

 • KW-weg

 • Nieuwbouw-

 • Bomela

 • Zwembad+sporthal

 • Wielewaal

 • Bachplein

 • Virieussingel

 • Moskee+speeltuin

 • Bachplein

Over Ons

De stichting wijkplatform De Vergt heeft als doel:

 • het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk De Vergt
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op te treden als wijkvertegenwoordiging voor de inwoners van de wijk De Vergt en te bevorderen dat tussen de gemeente en haar inwoners een overleg- en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de stichting zo optimaal mogelijk wordt nagestreefd.

Meer in het bijzonder zal de stichting trachten haar doel te bereiken door:

 • Het gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving;
 • Het functioneren als klankbord voor gemeente en andere maatschappelijke partners;
 • De samenwerking in de wijk organiseren en hierover gezamenlijke afspraken maken;
 • Inwoners te motiveren en te enthousiasmeren zich in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving;
 • De - zij op termijn - ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen.

 

Afdrukken     E-mail