Over Ons

De stichting wijkplatform De Vergt heeft als doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op te treden als wijkvertegenwoordiging voor de inwoners van de wijk De Vergt en te bevorderen dat tussen de gemeente en haar inwoners een overleg- en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de stichting zo optimaal mogelijk wordt nagestreefd.

Meer in het bijzonder zal de stichting trachten haar doel te bereiken door:

 

Afdrukken