• Nieuwbouw-

  • Moskee+speeltuin

  • Zwembad+sporthal

  • Virieussingel

  • Bachplein

  • Nieuwbouw-

  • Bachplein

  • KW-weg

  • Bomela

  • Wielewaal

Van het bestuur

sport IMG 0890

NOVEMBER 2015

Organisatie nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2016 van 15.00 tot 17.00 uur in de Grote Aak. De resultaten van de wijkschouw van 14 november worden besproken en de wijkcoordinator zal de acties aansturen vanuit de gemeente. In de Grote Aak is een beamer, scherm en geluidsinstallatie geplaast. Het beleidsplan groen wordt besproken. De website werkt, maar er zijn nog enkele verbeterpunten 

SEPTEMBER 2015

Inventarisatie Bachplein en de vervolgactie in samenspraak met de gemeente. Het gebiedsgericht werken krijgt steeds meer handen en voeten, wij gaan aan de slag in een bepaalde straat.

 AUGUSTUS 2015

Bachplein onaantrekkelijk maken voor voetbal, omdat daar nu elders ruimte voor is. De jeu-de- boule baan heeft geen functie en kan weg.Bachplein
De eerste versie van onze website opgeleverd, we gaan nu aan de slag met het vullen.
Planning wijkschouw zaterdag 14 november 2015.

JUNI 2015

Er komt een professionele website voor het wijkplatform.
De Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) komt nabij het American Road House. Er zal daar ook op ons verzoek voor wifi worden gezorgd.
Bachplein houdt onze aandacht, door langs de deuren te gaan uitvinden wat de wensen van bewoners zijn.

MEI 2015

Wijkschouw 1 juni staat te gebeuren, laatste voorbereidingen nog te doen.
Samenwerking met de Grote Aak middels elkaars Facebook lukt nog niet helemaal.
Al Amal (Marokkaanse buurtouders) en het wijkplatform proberen op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.KW weg
Opschoonactie was een succes, al was het slechts 1 dag schoon op het Bachplein.
We zullen bijdragen in de kosten van de zeskamp in de Vergt.

APRIL 2015

Overlast jongeren op speelveld tussen Bomela en de Waluwe.
Opschoonactie Bachplein op 13 mei 2015.

Bomela

MAART 2015

Afronding moestuin project nadat er financiële steun vanuit het platform is gegeven.
Overlast jongere en oudere jeugd op het Bachplein, gelukkig vinden er meldingen plaats bij gemeente en politie.
Aanwezigheid bij de 5 mei viering voor Grand café de Verdraagzaamheid.
Wijkschouw op 1 juni 2015.

FEBRUARI 2015

Project riolering Staatsliedenbuurt en Kievitsstraat wordt besproken met de projectleider.
Schoonmaakactie Bachplein wordt gepland en bij de uitvoering zal ook de jeugd rondom het Bachplein worden betrokken.
Een nader te plannen wijkschouw in een gedeelte van De Vergt.

sport IMG 0899

Januari 2015

Juliana plantsoen, ontwikkeling van moestuinen door de omwonenden, is in opbouw. We zullen dit initiatief ondersteunen als het echt vorm gaat krijgen.
De nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kent nog vele onduidelijkheden, een voorlichtingsavond heeft nog weinig zin.
Opbouw van de contacten met de (Marokkaanse) buurtvaders.

 

 

 

 

 

 

Afdrukken     E-mail