• Moskee+speeltuin

 • KW-weg

 • Bachplein

 • Wielewaal

 • Bachplein

 • Nieuwbouw-

 • Nieuwbouw-

 • Virieussingel

 • Bomela

 • Zwembad+sporthal

Wijkschouw 1 juni 2015

Algemene opmerkingen onafhankelijk van de locaties waarop we met wijkbewoners spraken:

 • zwerfvuil, er wordt elke week binnen de gehele gemeente Zaltbommel meer dan 10 m3 vuil verzameld door de gemeente ambtenaren;
 • hondenpoep, het beleid aangaande dit punt wordt opnieuw vastgesteld waarna er handhaven plaats vindt.

Botterstraat, plantsoen/speelveldje/speeltuintje

Opmerkingen van de bewoners: De struiken staan zo hoog dat je geen zicht meer hebt op wat er gebeurt op het grasveld. Hoe lager gesnoeid, hoe liever het ze is.
Gemeente: Onderhoud groen vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats. Dit zal hier binnenkort ook gebeuren, ook zullen de kale plekken in het gras worden hersteld.

Bewoners hebben verstoppingen in de riolering: De riolering wordt aangetast door de bomen die er nog staan. Gemeente: er worden pvc pijpen gelegd als zich dit voordoet, dus per calamiteit.
Het plantsoen/speelveldje ligt hoger dan de huizen, dit geeft wateroverlast voor de omwonenden, regenwater loopt naar de voordeuren. Geen oplossing geboden?
Gemeente: Losliggende stoeptegels: direct de klachtenlijn bellen, probleem wordt dan vaak binnen 1 week aangepakt.

Straatverlichting brandt overdag: verantwoordelijkheid van de Nuon, kan zijn ivm onderhoud.
De speeltuin die bedoeld is voor basisschooljeugd wordt ook gebruikt door oudere jeugd om bv een sigaret te roken. De jongste jeugd voelt zich niet veilig als er ook oudere jeugd aanwezig is.
Jongerenwerker: neemt dit plein mee in zijn rondes door langs de speelplekken.
Er komen zeer binnenkort jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) op andere plekken, bereikbaar voor de jeugd.

Schouwstraat

Ongelijkmatig wegdek wordt oa veroorzaakt door de staat waarin de riolering verkeert.
Gemeente: dit wordt pas gedaan als de riolering hier vervangen wordt en wanneer dat is, is niet bekend. Esther/Frank, kunnen jullie dit nagaan?
De beheerskosten voor het onderhoud aan het groen zijn beperkt en dat betekent dus een verandering in het onderhoud, bewoners zouden graag wat lagere begroeiing zien. Ook hier moet nog gesnoeid worden. Bomen en gras zijn onderhoudsvriendelijke groenstroken.

Een bewoner is aangesproken op de wijze waarop hij zijn auto geparkeerd heeft.

Besproken zijn de nadelen van verkeersdrempels en hoe bewoners zelf kunnen helpen dat er minder hard wordt gereden.
Met 1 oudere bewoner is afgesproken dat er extra veegbeurten komen wanneer de vruchten aan de boom op het grasveld afvallen. Nu wordt ermee gegooid, o.a. naar zijn raam/woning. En men glijdt uit over de rotte vruchten.

Bachplein

De jeu de boules baan heeft geen enkele functie! Voetballende kinderen voetballen over het pannaveldje heen, niet daarbinnen.
Ondanks een actie van het wijkplatform in de afgelopen periode lag er, ondanks het feit dat er 3 prullenbakken staan, weer veel zwerfvuil.
De gemeente (Frank) heeft een aantal jongens aangesproken op het opruimen, als zij dat doen, dan wil de gemeente ook wel iets voor hen doen.
Gemeente (Esther) en wijkplatform moeten serieus met de bewoners gaan onderzoeken wat men zou willen ipv het jeu de boules veldje en het stuk gras waar nu op gevoetbald wordt.
Containers blijven staan nadat ze geleegd zijn door de AVRI. Handhaven BOA’s?

Manetplein

Last van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, aanbellen en stenen tegen de ruit.
Voetballen op het plein mag, soms bal tegen ruit. Ook wordt tussen de auto’s gevoetbald, hetgeen tot deuken kan leiden.
De bloemen rond de bomen worden vernield.
Bewoners worden soms geplaagd door rondhangende jeugd.
Mogelijk parkeerplaatsen maken van het grote plein.?? Hoe het wat aardiger maken en zo dat er minder gevoetbald wordt? Kinderen die ik sprak leken  niet te beseffen dat je op een plein niet mag fietsen op de stoep, ze herkenden het niet als stoep.
Ik weet dit uit een andere bron: Containers blijven staan nadat ze geleegd zijn door de AVRI. Handhaven BOA’s?

Kievitstraat

Bewoners storen zich aan het wilde groen aan de randen van de sloot. Het blijkt te gaan om ‘natuurbeplanting’, die salamanders, egels etc. aan moet trekken. Er ligt rommel in de sloot, maar de wilde planten houden rommel ook wat tegen, dat dan niet de sloot inwaait.
De sloot is eigendom van het waterschap en wordt maximaal 2 keer per jaar gemaaid.
Voetpad doorleggen zodat mensen een rondje kunnen wandelen zonder vieze schoenen te krijgen.

Klipperstraat (voor de Action)


 • De nieuwe plantenbakken staan vol met onkruid, gaarne onkruid verwijderen (denk aan de groenste gemeente!)

 • Grasveld zijkant gymlokaal Klipperstraat wordt hoog tijd dat deze een keer gemaaid wordt.

 • Trottoirtegels Klipperstraat t.h.v. de school diverse tegels liggen scheef cq los tevens ook aan de zijkant van deze school aan de Gisbert Schairtweg, voor huisnummer 6/8 liggen enkele tegels ook los, tegels naast trottoirput voor nummer 26/28 verzakt.

 • Leegstand winkel wat gaat hiermee gebeuren?

 • Parkeergelegenheid ActionVogelbuurt en wadi Bernardweg

In ons deel van de wijk worden de vuilnisbakken op dinsdag opgehaald, maar staan vaak veel vroeger (maandag) al op straat (o.a. Plevierstraat) en enkele blijven dan ook nog enige dagen na dinsdag daar staan. Hetzelfde geldt ook voor de papiercontainers.
Ook worden regelmatig honden uitgelaten op de Wadi, terwijl dit niet de bedoeling is, er spelen vaak kinderen. Zouden de Boa's hier niet meer moeten handhaven?


In de nabespreking:

Zwerfvuil: mensen dienen hun kinderen op dit punt op te voeden. De gemeente is, zo meldt Frank, wel bezig met voorlichting/les hierover aan scholieren, ze gaan van middelbare scholieren naar steeds jongere kinderen
In het kader van de groenste gemeente wordt het gebruik van round-up verboden, er komt dus een ander en mogelijk duurder onderhoudsregime.
Idee: bewoners “adopteren” stukjes groen voor wat betreft het onderhoud. Gezien de voorkeur van velen voor een stenen voortuin zal dat niet makkelijk worden.

Afdrukken     E-mail